SIGN IN

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่นที่ 29 2022/2023

ผู้สมัครใหม่ : กรอก National ID / รหัสบัตรประชาชนของนักเรียน และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ

ผู้สมัครเดิม : Login ด้วย รหัสบัตรประชาชน และ Password 

** ลืม Password กด Forget Password


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG จะเริ่มปฏิบัติงาน “Work From Home” 

ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สอบถามเพิ่มเติม 

OEG Bangkok                                                                                         OEG Chiang Mai

Tel. 065 241 9649 / Line : oeghighschool3                            Tel : 083 997 8816

Tel. 096 804 3967 / Line : oeghighschool2                            Line : oegcnx

Tel. 084 094 5550 / Line : oeghighschool