SIGN IN

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่นที่ 30 2023/2024

ผู้สมัครใหม่ : กรอกเลขที่บัตรประชาชนของนักเรียน และ Password เพื่อกรอกใบสมัคร

ผู้สมัครเดิม : Login ด้วย รหัสบัตรประชาชน และ Password 

** ลืม Password กด Forget Password **

** หากไม่สามารถเข้าระบบได้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ **

 


New user / สำหรับผู้สมัครใหม่    SIGN UP